Uw deskundig veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Sinds 1995 is er, als logistieke dienstverlener, ervaring opgebouwd met het ontvangen, opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen conform de voorwaarden die het ADR hieraan stelt. Het ADR staat voor de Europese regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). VHLS is hiervoor gecertificeerd en twee jaar later volgde de certificering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.(IATA-dangerous goods regulations). Sinds 2002 heeft VHLS zich verder ontwikkeld als logistiek dienstverlener en gespecialiseerd in het Veiligheidsadviseurschap voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In de huidige vorm, VHLS Veiligheidsadviseur ADR, adviseren wij bedrijven en instellingen die conform de wet- en regelgeving een Veiligheidsadviseur ADR nodig hebben.

 

Begin 2016 zijn we gestart met de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Een verbreding en verdieping op het gebied van veiligheid in de ruimste zin des woords. Een behoorlijke uitbreiding van ons dienstenpakket waarmee we u nu nog beter van dienst kunnen zijn met “Veiligheidsvraagstukken”.

VA certificaat briefhoofd

Wie heeft er een Veiligheidsadviseur ADR nodig?

In de wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is de verplichting opgenomen tot het aanstellen van een gecertificeerde Veiligheidsadviseur ADR. Deze mag zowel intern als extern worden ingevuld.

Als er binnen uw onderneming vervoershandelingen plaatsvinden (laden, lossen en opslag en / of transport) en deze boven de zogenaamde “1.000 puntenregeling” vallen, dan moet u een Veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Wilt u weten of u aan die verplichting moet voldoen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.


De grote lijnen van het ADR.

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties.

Stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaareigenschappen.
Aan de hand daarvan wordt bepaald welke eisen er worden gesteld aan:

•verpakking
•etikettering
•vervoermiddel
•vervoersdocumenten
•begleidende documenten
•veiligheidsvoorschriften
•segregatie en stuwage
•opleidingseisen betrokken personeel 

Werkwijze

Het extern veiligheidsadviseurschap is een jaarlijks contract. Ieder jaar wordt de jaarlijkse audit gehouden en kunnen uw medewerkers en u bij ons terecht voor vragen gedurende de looptijd. (gratis telefonische helpdesk)

Tijdens die audit wordt onder meer gekeken naar de voorschriften die van toepassing zijn en de uitvoering daarvan.

Als zaken veiliger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd, adviseren wij u daar vanzelfsprekend over.

U ontvangt na de audit het verplichte jaarverslag en een uitgebreide rapportage.