ILenT start in september met controle medische klinieken

In de meerjarenplanning van de Inspectie Leefomgeving en Transport stond het al aangekondigd:

“Er gaat gecontroleerd worden bij medische klinieken en behandelcentra”.

Vanaf september gaan de inspecteurs op pad en zullen zij controles uitvoeren waarbij onder meer gekeken zal worden naar:

 • Verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.
 • Vervoersdocumenten.
 • Opleiding van betrokken medewerkers.
 • Indien van toepassing het jaarverslag van de ADR Veiligheidsadviseur.

Net zoals in de ziekenhuizen, komen ook in andere medische sectoren gevaarlijke stoffen voor. Vrijwel dagelijks worden er producten ontvangen die vallen onder het ADR. En, er worden ook van deze goederen ten vervoer aangeboden, bijvoorbeeld als afval. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien, dat niet iedereen op de hoogte is van de wet- en regelgeving omtrent het ADR.

Overtredingen en tekortkomingen die tijdens de controle worden geconstateerd, kunnen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen hebben. 

Als lid van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen is VHLS nauw betrokken bij de werkgroep Ziekenhuizen en Klinieken. Mede daardoor zijn ook de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied van het ADR in de medische sector voor u via ons binnen handbereik.

Daarnaast verzorgen wij Bewustwordingstrainingen, specifiek gericht op de werkzaam- en verantwoordelijkheden van de cursist. Door het volgen van deze training verkrijgt men inzicht in de materie en voldoet men bovendien aan de wettelijke eisen qua opleiding. De leerstof kan direct in de praktijk worden gebracht.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

20150716_132717 aangepast20150716_133103

 

Nieuwe VHLS site online

Vanaf 1 juli is onze vernieuwde internetsite in gebruik genomen. Helder, duidelijker en overzichtelijk.

Voorbereid op de toekomst. Met actueel nieuws en Twitterberichten van onze eigen redactie.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Heeft u tips, op- en / of aanmerkingen? Mail deze dan naar redactie@vhls.nl. Alvast hartelijk dank.

Nieuwe regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval van kracht

Omdat de praktijk “botst” met de regels van het ADR/VLG, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een regeling getroffen voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval. In tegenstelling tot de reguliere transportbranche, is het bij het inzamelen vooraf niet bekend welke stoffen er worden aangeboden. Wanneer hier de ADR regels van kracht zouden zijn, zou dit onherroepelijk leiden tot vertraging, misverstanden of anderszins. Hoeveelheid, verpakking en vervoersdocument zijn in dit vraagstuk de grote onbekende.

In 2004 werd met de invoering van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval het voor gemeenten mogelijk gemaakt om een chemokar te laten rijden. Ook met deze nieuwe regeling kan dat blijven plaatsvinden. Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het een en ander heeft te maken met aanpassingen in andere wet- en regelgeving die raakvlakken heeft met het ADR.

 • Zo moet er een vervoersdocument aanwezig zijn waaruit blijkt dat het een route-inzameling per chemokar betreft, gebruikmakend van deze regeling.
 • Er dienen contactgegevens te worden vermeld waarmee in geval van calamiteiten contact mee kan worden opgenomen.
 • En de bemanning dient over een vakbekwaamheidscertificaat te beschikken.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in- en rond het voertuig.
 • Maximale verpakkingsinhoud mag 60 liter bedragen.

Wilt u de volledige tekst nog eens nalezen? Klik dan hier!

Emmen. Chemo Kar gaat verdwijnen op vaste routes Foto Henk Benting
Bron: dvhn

 

Zijn auto’s gevaarlijk?

Niet echt een nieuwsbericht, maar wel aardig om te vermelden.

Een oplettende voorbijganger zag dit voertuig geparkeerd staan, maakte een foto en stelde ons een aantal vragen.

 • Wat vervoert deze transporteenheid?
 • Moet de bestuurder rekening houden met het tunnelregime?
 • …. en mag dit van de politie?

Dat het hier om een “grap” gaat is ook ons wel duidelijk. Misschien een overijverige veiligheidsadviseur of chauffeur die in zijn of haar vrije tijd hier graag de weg mee opgaat. Los van benzine of diesel (LPG niet, want klasse 2 ontbreekt), vragen ook wij ons af wat er nog meer aanwezig zou kunnen zijn. Mocht u het antwoord denken te weten, mail dat dan aan onze redactie.

20150515_112545