Zijn uw vervoersdocumenten in orde?

Verstuurt u gevaarlijke stoffen? Ja! Dan wordt u aangemerkt als afzender met de nodige verplichtingen. Naast het voldoen aan onder andere de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften bent u ook (mede) verantwoordelijk voor de inhoud van het vervoersdocument of begeleidingsbrief. Wie deze opmaakt is niet bij wet geregeld, wel dat u als afzender mede-ondertekend.  Tijdens controles van zowel de Veiligheidsadviseurs als bijvoorbeeld de ILenT blijkt, dat er geregeld het nodige mis is met het vervoersdocument.

Een overzicht van de zaken die we zoal tegenkomen:

  • Geen vervoersdocument aanwezig.
  • Onjuiste volgorde van de informatie.
  • Geen of onjuiste stofnaam, klasse, UN-nummer of verpakkingsgroep.
  • Het ontbreken van aantallen en omschrijvingen van verpakkingen.
  • Document slecht of niet leesbaar.

Deze tekortkomingen worden gezien als overtredingen en ook beboet. Zo kan het ontbreken van bijvoorbeeld het UN nummer u een flinke rekening opleveren van zo’n kleine € 1.600,–.

Hoe voorkomen we dit? Simpel, door het juist en volledig opmaken van een vervoersdocument. Dat kost in het begin misschien wat extra tijd, maar dat is het dubbel en dwars waard. Uw adviseur kan u daarbij assisteren.

Een goed document is uitermate belangrijk. Voor u als afzender:  “Wat gaat er precies de deur uit? “. Voor, indien van toepassing, de externe vervoerder: “Wat vervoeren wij in onze wagen?”. En voor de geadresseerde: “Wat komt er binnen? “.

Maar laten we ook zeker niet vergeten dat bij eventuele calamiteiten de hulpdiensten bijzonder graag willen weten wat er in het voertuig aanwezig is. Dat kan erger voorkomen!

 

Meldplicht ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffen

We doen allemaal ons best om ze te voorkomen… ongevallen en voorvallen met gevaarlijke stoffen. Maar wat moeten we doen als het dan onverhoopt toch misgaat?

Na, indien noodzakelijk, het alarmeren van de hulpdiensten zijn er vanuit het ADR/VLG een aantal zaken verplicht gesteld:

Als zich bij het laden, lossen of vervoeren voorvallen of ongevallen voordoen die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, moet direct de Inspectie Leefomgeving en Transport worden geïnformeerd  (088 489 00 00, 24 uur bereikbaar). De ILT beoordeelt welke vervolgacties zullen plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat er een speciaal ‘meldingsformulier’ ingevuld en opgestuurd moet worden.

Uit onderzoek naar dergelijke incidenten tijdens het transport kunnen overheden en bedrijven veel leren. Onderzoek draagt hiermee bij aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen. Door lering te trekken uit het verleden wordt de kans op toekomstige incidenten verkleind. Op die manier werken we samen aan een veiliger transport.

Voorkomen is beter dan genezen. Mede daarom is in het ADR ook de verplichting opgenomen dat direct betrokken medewerkers een Bewustwordingstraining moeten hebben gevolgd. De training is toegespitst op de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de cursist. Zo kan hij of zij het geleerde direct in de praktijk brengen.

Voor (vrachtwagen)chauffeurs die buiten de vrijstellingen rijden, geldt de verplichting om in het bezit te zijn van het ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Onder de vrijstellingen dient men een Bewustwordingsopleiding te hebben gevolgd. Vrijgesteld betekent namelijk niet dat we nergens aan te hoeven voldoen. Om van een vrijstelling gebruik te mogen maken……. inderdaad, moeten we wel ergens aan voldoen.