ILT gaat transporttanks en tankcontainers extra controleren

De ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gaat naar aanleiding van een aantal overtredingen, gericht controleren op transsporttanks en tankcontainers.  Volgens de dienst zijn er dergelijke tanks gekeurd door een instantie die daarvoor niet bevoegd is. Het gaat hierbij met name om keuringen met betrekking tot hoofdstuk 6.8 van het ADR en RID. (voorschriften m.b.t. constructie).

Er zijn daarnaast ook certificaten uitgegeven waarop gegevens staan vermeld die niet in overeenstemming zijn met de uitgevoerde keuring. Daarmee wordt de indruk gewekt dat tanks ook volgens andere voorschriften zijn gekeurd en eventueel voor andere doeleinden kunnen worden ingezet.

Verder werd nog aangetroffen dat de op de tanks aangebrachte informatie (o.a. stempelplaat) niet altijd in overeenstemming is met het keuringscertificaat.

Voor de ILenT waren deze constateringen direct aanleiding tot een verscherpte controle en het aanschrijven van bedrijven die eigenaar zijn of gebruiker van dergelijke tanks.

Mocht u de brief niet hebben ontvangen, dan adviseren wij u om in ieder geval contact op te nemen met de ILenT. Contactpersoon is A.P. Schenkel, Senior Inspecteur voor het Rail en Wegvervoer.

Registratie ADR transporten A28

Rijkswaterstaat  in Drenthe is begonnen met het in kaart brengen van ADR-transporten  over de snelweg A28. Met deze registratie wil Rijkswaterstaat de risico’s in kaart brengen zodat zij haar beleid hierop kan afstemmen. Dit soort tellingen wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd om de veranderingen te inventariseren.

De dienst brengt deze vervoersstromen van bijvoorbeeld tankwagens met brandbare vloeistoffen, zuren of bijtende stoffen en explosieve materialen landelijk in kaart. Zo kan ook worden vastgesteld wat het maximale aantal transporten is dat op een bepaald weggedeelte mag plaatsvinden.

De telling wordt uitgevoerd met behulp van camera’s die de passerende vrachtwagens automatisch registreren. Deze transporteenheden zijn herkenbaar aan de oranje borden die op het voertuig zichtbaar zijn. De metingen op de A28 duren een aantal weken waarbij wordt benadrukt dat de gegevens alleen voor dit doel zullen worden gebruikt.