Medische klinieken scoren onvoldoende rondom vervoer gevaarlijke stoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de resultaten gepubliceerd van haar controles, in de tweede helft van 2015 bij zo’n 50 particuliere en zelfstandige behandelcentra. De resultaten liegen er niet om. Bij maar liefst 48 van de 50 gecontroleerde instellingen waren personeelsleden, die betrokken zijn bij vervoershandelingen met gevaarlijke stoffen, niet of onvoldoende opgeleid. En zonder opleiding en dus het ontbreken van enige kennis kwamen meer tekortkomingen aan het licht.

Bij driekwart van de instellingen werd niet voldaan aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium. En bijna twee derde gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij vloeibaar afval. Bij een kwart ontbrak het verplichte vervoersdocument en bij bijna de helft waren de verpakkingen voor patiëntenmonsters niet op orde.

Ook aan de afvalkant is nog veel te verbeteren. Bij de helft van de bezochte klinieken werden lege ongereinigde verpakkingen als bedrijfsafval afgevoerd.  En zo hoort het niet.

Gelet op deze eerste resultaten heeft de inspectie al aangekondigd om in de tweede helft van 2016 deze branche nogmaals te bezoeken. Het volledige rapport leest u hier.

ps. Voorkomen is beter dan genezen….. en vragen staat vrij.