Overschrijven? We zijn het verleerd!

Vervoersdocumenten die het transport van gevaarlijke stoffen begeleiden moeten voldoen aan de bepalingen uit het ADR. Als Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen komen we in de praktijk nogal wat documenten tegen waar “haken en ogen” aan zitten. Jammer, want zo ingewikkeld is het niet. Om de voor ons onverklaarbare reden zijn we kennelijk het overschrijven verleerd. Schreven we vroeger ons huiswerk nog wel eens over van een vriend of vriendin, nu creëren we vaak zelf wel iets. Dat laatste gaat niet altijd goed!

In hoofdstuk 5.4 van het ADR staat klip en klaar uitgelegd welke informatie op het vervoersdocument aanwezig moet zijn. Die gegevens dienen echter wel in een bepaalde voorgeschreven volgorde te staan, zodat voor iedereen direct duidelijk is wat er staat. Een zogenoemde onjuiste opmaak schept niet alleen verwarring maar is tevens een overtreding. Het boetebedrag hiervoor is gesteld op € 750,00 voor zowel de vervoerder als afzender. Als noodzakelijke gegevens dan ook nog ontbreken loopt de teller snel door richting de € 1.600,00.

De juist- en volledigheid kan van levensbelang zijn bij bijvoorbeeld een incident. Wanneer iedere seconde telt willen we heel graag weten welke gevaarlijke stoffen en in welke hoeveelheden we deze aan kunnen treffen. U wilt niet de rekening gepresenteerd krijgen als ten onrechte de A2 een paar uur wordt afgesloten terwijl dit niet nodig was. Of dat er slachtoffers vallen omdat niet bekend was dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Is het opstellen van een goed vervoersdocument zo moeilijk? Nee! De regels zijn echt duidelijk. De informatie achterhalen is soms even wat uitzoek werk, maar zeker geen “rocket science”. Medewerkers die vervoersdocumenten opstellen kunnen door het volgen van een verplichte ADR Bewustwordingstraining wegwijs worden gemaakt in deze materie. In een dagdeel raken zij bekend en vertrouwd met de voor hen belangrijke onderdelen uit het ADR. Met die kennis zijn zij in staat om documenten op te maken en te controleren. Niet alleen voor u, maar wellicht ook voor andere partijen waarmee u zaken doet. Verhoging van de service en veiligheid in één.

 

 

ADR 2017 Nederlandstalig gepubliceerd

Vandaag (3 mei 2017)  is de Nederlandstalige versie van het ADR 2017-2018 gepubliceerd. Een 1.250 pagina’s tellend PDF-bestand met de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Met deze publicatie kunnen ook de drukkerijen weer aan de slag om de “geliefde” papierenversies te produceren. In die hard-copy exemplaren staan bovendien de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) afgedrukt. En de vaste lezers weten het, ook die informatie kan wel eens van belang zijn. Afhankelijk van welke exemplaren u in huis haalt, is in de papierenversie eenvoudig en duidelijk te zien welke randnummers zijn gewijzigd.

Het oude ADR 2015-2016 mag nog worden gebruikt tot en met 30 juni a.s. Dat geldt eveneens voor de “Schriftelijke instructies” aan boord van het voertuig.  Vanaf 1 juli zijn we dus verplicht om conform de nieuwe richtlijnen ADR transporten uit te voeren.

Op de site van de Rijksoverheid is het nieuwe ADR 2017 kosteloos te downloaden.