Diploma Hogere Veiligheidskunde

Het was vandaag (31-10-17) vroeg uit de veren, want om 9.00 stond in Almelo de presentatie van mijn eindscriptie Hoger Veiligheidskundige op het programma. Deze opleiding begon voor mij in januari 2016 en heeft mij veel gebracht. Niet alleen qua kennis maar ook op het gebied van analyseren, observeren en het verkrijgen van inzicht. Een bijzondere ervaring die succesvol is afgerond met het diploma Hogere Veiligheidskunde.

De i.o. achter deze titel is vanaf vandaag dus verleden tijd. Ik ben aan een nieuwe fase begonnen om de (werk)omgeving waar gewenst veiliger te maken en te houden. Iedere dag opnieuw. Mijn innerlijke motivatie wil ik graag delen met zij die daar behoefte aan hebben.

Kabinet-Rutte III van start

Vandaag heeft koning Willem-Alexander de ministers en staatssecretarissen van het derde kabinet Rutte beëdigd. Met deze beëdiging krijgen we een nieuwe minister en staatssecretaris op het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), voorheen Infrastructuur en Milieu. Aan het hoofd van het ministerie staat sinds 26 oktober 2017 minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), met de portefeuille Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart (maritieme zaken) en Luchtvaart. De staatssecretaris is Stientje van Veldhoven (D66) met de portefeuille Milieu (niet-Klimaat), Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en Planbureau Leefomgeving.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen volgt demissionair minister Schultz van Haegen op, Van Veldhoven treedt in de voetsporen van Dijksma. Naast het verschuiven van de poppetjes is het oude ministerie voor Infrastructuur en Milieu ook de onderdelen ruimtelijke ordening en een groot deel van milieubeleid kwijt geraakt aan andere ministeries. VHLS wenst beide dames succes met hun nieuwe uitdaging.

Afbeeldingsresultaat
Cora van Nieuwenhuizen
Afbeeldingsresultaat voor stientje van veldhoven
Stientje van Veldhoven

Frankrijk scherpt regels parkeren aan (tankvervoer)

Op vrijdag 13 oktober jl. heeft de Franse overheid een besluit gepubliceerd met betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Dit met het doel om ongevallen te voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan te beperken. De maatregelen hebben betrekking op:

  • De omheining van parkeerplaatsen,
  • de afstand tot de openbare weg en woningen,
  • de organisatie van het parkeren,
  • de kennis over de aard van de aanwezige lading,
  • de preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling,
  • het optreden van bewakers en
  • de informatie aan hulpverleners.

Het nieuwe besluit regelt tevens het parkeren op de openbare weg van meer dan 12 uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de bebouwde kom moet een minimale afstand van 50 meter worden gerespecteerd ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.

Tankwagens, accuvoertuigen en voertuigen die afneembare tanks, tankcontainers, draagbare tanks of multi-element gascontainers bevatten, indien uitgerust met gevaarsetiket  2.1 of 3 mag niet binnen 10 m van een ander voertuig van hetzelfde type parkeren met een kaartje van modellen nrs. 2.1, 2.3, 3 of 6.1 of van een ander voertuig voorzien van modellen nrs. 1 of 1.5, en vice versa.

De nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling op het reeds bestaande ADR 2017-2018.

De drempelcriteria vindt u in onderstaande tabel.

klasse materiaal Capaciteit of hoeveelheid
Capaciteit van de tank (l) Colli (kg)
2 Vlambare gassen (classificatiecodes inclusief alleen de letter F, gevaarscodes 223,23,238,239) 3 000 Niet relevant
GPL (Nr ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978) 3 000 10 000
Giftige gassen (classificatiecodes waaronder T, TF, TC, TO, TFC of TOC) 0 Niet relevant
3 Vlambare vloeistoffen in verpakkingsgroepen I en II 3 000 Niet relevant

De volledige Franse tekst vindt u hier.  

Bron: Legifrance.gouv.fr