ILT: blijvende focus op klinieken in 2018

Een van de vele aandachtspunten in 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijven de zelfstandige klinieken en behandelcentra. In 2015 maakte de inspectiedienst een begin met het controleren op gevaarlijke stoffen bij deze doelgroep. Bij 50 klinieken werden de zogenoemde administratieve bedrijfscontroles uitgevoerd. In de praktijk betekent dit wel dat naast de administratie op kantoor ook een rondgang door de kliniek wordt gemaakt. De resultaten logen er niet om: er werden behoorlijk wat tekortkomingen geconstateerd.

Een jaar later ging het al wat beter. Uit 25 controles bleek dat de branche steeds beter bekend raakt met de voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De cijfers van het afgelopen jaar zijn nog niet bekend, maar men verwacht dat deze trend zich doorzet. 

Ondanks die substantiële verbetering kan de vlag nog niet uit. Ook voor dit jaar en 2019 zal de ILT bedrijfscontroles uitvoeren. 

Veiligheidsadviseur

Uit onze eigen ervaring blijkt dat de meeste klinieken geen verplichting hebben tot het aanstellen van een (in- of extern) gecertificeerd Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (ADR). Daar is op zich niets mis mee, alleen hoe haalt men dan de kennis en expertise in huis? Een manier is het laten opleiden van medewerkers door middel van de verplicht gestelde Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen. De kliniek voldoet dan aan de opleidingsverplichting voor personeel en haalt op die manier kennis in huis. 

Vanzelfsprekend is er altijd de mogelijkheid om de assistentie van een Veiligheidsadviseur in te roepen. De uitvoering van een uitgebreide nulmeting wordt vastgelegd in een rapportage. Daarin zijn opgenomen constateringen en aanbevelingen waarmee uw kliniek voldoet aan de voorschriften van het ADR.

Tip: ADR-Bewustwordingstraining speciaal voor de medische sector.

Aanvullende info: Factsheet “Onderzoek klinieken 2015” door de Inspectie Leefomgeving en Transport (PDF-bestand).