ILT gaat handhaven op ongeoorloofd openen van collo

ILT gaat handhaven op ongeoorloofd openen van collo (17-06-15)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bij overtredingen van artikel 7.5.7.5 en of 8.3.3, naar alle betrokken partijen strafrechtelijk dan wel bestuurlijk optreden.

Artikel 7.5.7.5:Leden van de bemanning van het voertuig mogen een collo dat gevaarlijke goederen bevat, niet openen.

Artikel 8.3.3:Een bestuurder of een bijrijder mag geen collo met gevaarlijke goederen openen.

Beide artikelen uit het ADR 2015-2016 laten er geen onduidelijkheid over bestaan wat de bedoeling is. Maar zoals wel vaker, zijn ookhier weer uitzonderingen op van toepassing. In de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) in artikel 3, van de aanvullende voorschriften 7.5.7.5/8.3.3 N, zijn er twee uitzonderingen gemaakt:

In afwijking van randnummers 7.5.7.5 / 8.3.3 van Bijlage 1, mag de chauffeur of de bijrijder:

a)Een buitenverpakking openen die gevaarlijke stoffen bevat, die als pesticiden worden toegepast;

b)Een IBC openen, waarin UN 1202, dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd.Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en de wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.        

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen