Nederlandstalige versie van het ADR is beschikbaar

Altijd een “spannend moment”. Maar uiteindelijk nu dan beschikbaar…. de Nederlandse versie van het ADR 2015 – 2016.

Iedere twee jaar (op de onevenjaren) wordt het ADR aangepast. Op Europees niveau worden wijzigingen doorgevoerd om het vervoer van gevaarlijke stoffen nog veiliger en beter te laten verlopen.
In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben we u al op de hoogte gebracht over de meest in het oog springende veranderingen.

De wijzigingen waren al even voor handen in het engels, maar een versie in de eigen taal geniet toch de voorkeur.
U kunt de Nederlandse versie hier downloaden. (bestand is ruim 10 MB)