ADR 2017-2018

Op 1 januari 2017 worden de nieuwe richtlijnen van het ADR van kracht. (Er geldt zoals altijd een algemene overgangstermijn van 6 maanden). De voorgenomen wijzigingen zijn inmiddels bekend en liggen ter inzage. Een van de functies van de Veiligheidsadviseur is, om u juist en volledig hierover te informeren. Welke veranderingen zijn voor u belangrijk en op uw bedrijf of organisatie van toepassing?

Bedrijven die bij VHLS zijn aangesloten ontvangen deze informatie automatisch en worden waar nodig begeleid bij de implementatie van de veranderingen. Wanneer u geen klant bent en toch bij wilt blijven, kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van onze dienstverlening. Door het bijvoorbeeld laten uitvoeren van een “Nulmeting” wordt een inventarisatie gedaan naar de stand van zaken op uw bedrijf conform de nieuwe regels 2017-2018.

Tipje van de sluier: Er komen twee etiketten bij vanaf 2017.