ADR 2017 Nederlandstalig gepubliceerd

Vandaag (3 mei 2017)  is de Nederlandstalige versie van het ADR 2017-2018 gepubliceerd. Een 1.250 pagina’s tellend PDF-bestand met de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Met deze publicatie kunnen ook de drukkerijen weer aan de slag om de “geliefde” papierenversies te produceren. In die hard-copy exemplaren staan bovendien de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) afgedrukt. En de vaste lezers weten het, ook die informatie kan wel eens van belang zijn. Afhankelijk van welke exemplaren u in huis haalt, is in de papierenversie eenvoudig en duidelijk te zien welke randnummers zijn gewijzigd.

Het oude ADR 2015-2016 mag nog worden gebruikt tot en met 30 juni a.s. Dat geldt eveneens voor de “Schriftelijke instructies” aan boord van het voertuig.  Vanaf 1 juli zijn we dus verplicht om conform de nieuwe richtlijnen ADR transporten uit te voeren.

Op de site van de Rijksoverheid is het nieuwe ADR 2017 kosteloos te downloaden.