ADR 2019: voorschot op een nieuw vervoersdocument! update

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de deskundigen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen werken nu al aan de ADR-editie 2019 – 2020. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is die van het vervoersdocument. Bedrijven die hun softwarepakket of databases de komende tijd gaan updaten, zouden deze voorgenomen wijziging in overweging mogen nemen. Dat voorkomt straks een hoop narigheid, extra werk en kosten.

Vanaf 2019 wordt het namelijk verplicht om bij gebruikmaking van 1.1.3.6.3 voor elke vervoerscategorie de punten op het document te zetten, zodat de chauffeur (vervoerder) makkelijker kan berekenen of gebruik kan worden gemaakt van deze 1.000-puntenregeling.

Bron: DB Schenker

Misverstanden in de praktijk

In de praktijk leidde dit nogal eens tot misverstanden en foute berekeningen, omdat de chauffeur dit vaak zelf moest berekenen. Om onder deze vrijstelling te rijden moet dat namelijk wel op het vervoersdocument staan. Dat geldt overigens niet alleen voor de vervoerder, maar ook voor de afzender en geadresseerde. Zeker wanneer zij bijvoorbeeld gebruik wensen te maken van de vrijstelling tot het aanstellen van een (externe) gecertificeerd Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie over dit of een van de ander onderwerpen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.