ADR-Bewustmakingsopleiding voor de Medische Sector

In 2015 hebben VHLS en PREZPUNT de handen ineen geslagen om medische klinieken en behandelcentra de helpende hand te bieden bij het onderwerp “gevaarlijke stoffen”.

Uit inventarisatie blijkt namelijk dat er bij maar liefst 99% van alle medische klinieken  en behandelcentra gevaarlijke stoffen of producten aanwezig zijn.

Heeft u bijvoorbeeld cilinders met medische gassen zoals zuurstof, spuitbussen, desinfectie- en schoonmaakmiddelen, laat u ziekenhuisafval afvoeren of laat u diagnostische monsters vervoeren?

Als dat zo is betekent dat automatisch dat de bedrijfsvoering mogelijk geheel of ten dele onder de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen valt. Hierdoor gelden er bijzondere en strikte bepalingen met betrekking tot verantwoordelijkheden, verpakking, kenmerking, etikettering, documentatie, en het vervoer zelf. De verplichting tot het volgen van een algemene bewustmakingsopleiding voor direct betrokkenen is hierin ook opgenomen.

In 2016 is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geconstateerd dat particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra onvoldoende bekend zijn met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij een controleactie bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet de vereiste bewustmakingstraining gevolgd. Ongeveer 75% van de instellingen voldeden niet aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium en ruim 60% gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij afvalstoffen. De ILT heeft aangekondigd deze actie verder te verscherpen.

Om aan die opleidingseis te voldoen, werd in 2015 de “ADR Bewustmakingsopleiding gevaarlijke stoffen in de medische sector” ontwikkeld en gegeven aan ZKN-leden. Vraagstukken uit de praktijk werden behandeld en het algemene inzicht in deze materie werd vergroot. Door deelname aan deze training wordt aan de individuele opleidingseis voldaan hetgeen middels een certificaat bij een controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan worden aangetoond. De opgedane kennis draagt bij aan een betere bewustwording van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en aan de veiligheid.

Deze training is bestemd voor medewerkers binnen de kliniek die betrokken zijn bij het ontvangen, verpakken, versturen, vervoeren en of documenteren van zendingen met gevaarlijke stoffen en producten. Aan het einde van deze training heeft men inzicht gekregen in de volgende onderwerpen:
– Toepassingsbereik van de wet- en regelgeving.
– Verantwoordelijkheden medische klinieken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
– Gevarenklassen, categorieën en vrijstellingen.
– Herkenning en gebruik van gevaars- en behandelingsetiketten.
– Gebruikte verpakkingen en kenmerking bij gevaarlijke stoffen in medische klinieken.
– Afvalstoffen die als ziekenhuis- of medisch afval vrijkomen.
– Afvalstoffen die als overige gevaarlijke stoffen vrijkomen.
– Het opmaken en interpreteren van de vervoersdocumentatie.

Graag bieden wij u, ook als niet ZKN-lid, de mogelijkheid om deel te nemen aan deze Bewustmakingsopleiding. Deze worden middels het open-inschrijving principe in Utrecht  (Aristo-zalen) gegeven. Indien gewenst zijn ook in-company opleidingen mogelijk.

De kosten voor deelname aan deze “ADR-Bewustmakingsopleiding voor de Medische Sector”  bedragen € 225,00 excl. btw per persoon.

Op een nog nader te bepalen datum, vrijdag 8 december 2023, staat onze eerst volgende open inschrijvingstraining op het programma. Op onze vertrouwde locatie in Utrecht heten we u na inschrijving van harte welkom.

Houd deze website in de gaten voor nieuwe data, of mail ons om u geheel vrijblijvend proforma aan te melden.

U kunt uw belangstelling voor deze opleiding aangeven door geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Bel 06-10935661 of mail naar training@vhls.eu.

Deze opleiding is een samenwerking tussen PREZPUNT en VHLS.