ADR Bewustwordingstraining voor de medische sector

Bent u als kliniek of zelfstandig behandelcentra (ZBC) betrokken bij bijvoorbeeld het laten vervoeren van gasflessen met medische gassen, desinfectie- en schoonmaakmiddelen of diagnostische monsters? Of laat u ziekenhuisafval afvoeren?

Uit inventarisatie blijkt dat er bij maar liefst 99% van alle medische klinieken en behandelcentra gevaarlijke stoffen of producten aanwezig zijn.

Als dat ook binnen uw kliniek zo is, betekent dat de bedrijfsvoering onder de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen valt. Hierdoor gelden er bijzondere en strikte bepalingen met betrekking tot verantwoordelijkheden, verpakkingen, kenmerking en etikettering, documentatie, en het vervoer zelf. Ook is er de verplichting tot het volgen van een algemene bewustwordingsopleiding voor direct betrokken medewerkers.

VHLS en PREZPUNT hebben in 2015 de handen ineen geslagen om medische klinieken en behandelcentra de helpende hand te bieden bij dit vraagstuk.

Daarvoor werd de “ADR Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen in de medische sector” ontwikkeld. Hierbij behandelen we vraagstukken uit de praktijk en vergroten de cursisten hun algemene inzicht in deze materie. Door deelname aan deze training wordt aan de individuele opleidingseis voldaan. De opgedane kennis draagt bij aan een betere bewustwording van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en aan de veiligheid. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat (2 jaar geldig) die bij een controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan hen kan worden getoond.

De door ons ontwikkelde Bewustwordingstraining is de afgelopen twee jaar gegeven aan de leden van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).  De ADR Bewustwordingstraining bieden wij u aan voor € 250,– excl. btw per persoon. Hierbij inbegrepen zijn het lesmateriaal, syllabus, koffie/thee/fris, een lekkernij en het certificaat.

Indien u meer informatie wenst of zich in wil schrijven, stuur dan een mail naar: training@vhls.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 06-10935661.