ADR transport tijdens het winterweer

Het vervoer van gevaarlijke stoffen bij slecht weersomstandigheden is aan strenge regels onderhevig. Indien het zicht door bijvoorbeeld mist, sneeuw en / of regen minder dan 200 meter is, is het niet toegestaan:

  • gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is
  • vuurwerk te vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in randnummer 1.1.3.6 (1.000 puntenregeling)

Wanneer het zicht minder dan 50 meter is of wanneer en sprake is van glad wegdek, is het vervoer niet toegestaan van:

  • gevaarlijke stoffen in tanks, losgestort of in colli, in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de vrijgestelde hoeveelheden in randnummer 1.1.3.6

De Minister kan ontheffing verlenen bij gladheid wanneer er sprake is van langdurige gladheid en het spoedeisende karakter van het vervoer naar haar oordeel is aangetoond.