Brexit? Maar het ADR in de UK blijft!

De inwoners van het Verenigd Koninkrijk, of was het nou toch Groot-Brittannië, hebben zich uitgesproken voor een vertrek uit de EU. Dat betekent nogal wat. Er gaat veel veranderen tussen de UK en de EU. De komende tijd zal duidelijk worden wat die veranderingen precies zullen gaan inhouden. Of de eilandbewoners ook het ADR overboord gooien lijkt ons niet het geval. Want…..

  • Er zijn meer niet EU-lidstaten die de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) hebben ondertekend.
  • In het protocol van ondertekening van die overeenkomst in paragraaf 1 is opgenomen, dat op het vervoer van gevaarlijke goederen over land en zee tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, bijzondere voorschriften van toepassing zijn.  Dat houdt in dat naast het ADR ook aan de voorschriften betreffende het vervoer over zee (IMDG) moet worden voldaan. Tenzij… we gebruik maken van die tunnel…

We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft u verder informeren.