Veiligheidsadviseur ADR

Wat kan en mag u verwachten van de VHLS Veiligheidsadviseur ADR?

De Veiligheidsadviseur ADR geeft advies op het gebied van Veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hij beschikt over de wettelijk vereiste opleiding en certificering en is daarmee een expert in zijn vakgebied die precies die kennis in huis heeft die voor u van belang is. Door de jarenlange ervaring is die expertise verder uitgebreid en is hij een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer* van gevaarlijke stoffen.

* Onder dat vervoer vallen alle handelingen van de afzender, vervoerder en ontvanger. Dit zijn de zogenoemde ‘vervoershandelingen’.

Daarnaast houdt de VHLS Veiligheidsadviseur ADR zijn kennis up-to-date door lidmaatschap van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs en het dagelijks volgen van diverse nieuwsbronnen. De positie en taken van de Veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Daarin staat ook vermeld dat het is toegestaan om een externe adviseur in te huren.

Wie heeft er een Veiligheidsadviseur ADR nodig?

In de wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is de verplichting opgenomen tot het aanstellen van een gecertificeerde Veiligheidsadviseur ADR. 

Als er binnen uw onderneming vervoershandelingen plaatsvinden (laden, lossen en opslag en / of transport) en deze boven de zogenaamde “1.000 puntenregeling” vallen, dan moet u een Veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Wilt u weten of u aan die verplichting moet voldoen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Werkwijze

Het extern veiligheidsadviseurschap is een jaarlijks contract. Ieder jaar wordt de jaarlijkse audit gehouden en kunnen uw medewerkers en u bij ons terecht voor vragen gedurende de looptijd. (gratis telefonische helpdesk)

Tijdens die audit wordt onder meer gekeken naar de voorschriften die van toepassing zijn en de uitvoering daarvan. Als zaken veiliger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd, adviseren wij u daar vanzelfsprekend over.

U ontvangt na de audit twee zaken:

 • De rapportage waarin wordt aangegeven wat goed gaat en wat eventueel de verbeterpunten zijn. Deze rapportage moet worden beschouwd als een intern document.
 • Het verplichte jaarverslag conform de ADR voorschriften. Dit verslag moet gedurende vijf jaar worden bewaard en ter inzage worden gegeven aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties.

Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u in het stappenplan “van eerste kennismaking tot audit”. Lees verder

Taken

 •  Uitvoering jaarlijkse ADR audit en de opmaak van het verplichte jaarverslag.
 •  Opmaak van ongevallen- en incidentenrapporten.
 •  Analyseren van incidenten en invoeren preventieve maatregelen.
 •  Vertegenwoordiging van uw bedrijf bij controles van Inspectie Leefomgeving en Transport.
 •  Controles van o.a. ADR uitrustingen.
 •  Methodiek maken om documenten, uitrusting en vervoermiddelen te controleren.
 •  Specifieke kennis en op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.
 •  Training / scholing / bijscholing van medewerkers, kader en directie (Incompany). Lees  verder.
 •  Borging van de opgedane kennis en ervaring.

Overige modaliteiten

Omdat het transport van gevaarlijke goederen soms niet enkel en alleen over land gaat, kunt u ook te maken krijgen met zeevervoer en luchtvracht. Ook voor deze modaliteiten kunt u bij ons terecht. IMDG (zeevervoer) en IATA (luchtvracht) zijn ons niet onbekend.