Doe de VIB-check!

Om veilig en gezond te kunnen werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. is het Veiligheids Informatie Blad (VIB) haast onmisbaar.  Het VIB, ook wel MSDS of SDS genoemd, geeft u informatie over alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het veilige gebruik en transport.  De leverancier van het product en VIB is wettelijk verplicht om juiste en complete gegevens aan te leveren. Als er onjuiste gegevens op staan, of zaken ontbreken, kan dat gevaar opleveren.

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetsite geopend waar u uw Veiligheidsinformatieblad kunt controleren. Zo kunt u dus zelf, ook als ontvanger of afnemer, nagaan of de gegevens juist en volledig zijn.

VIB – ADR

In rubriek 14 van het VIB vindt u belangrijke informatie over de transportmodaliteiten. Wanneer een stof of voorwerp in het ADR is ingedeeld, staat dat in deze rubriek.  Wanneer de stof niet als gevaarlijk is geclassificeerd voor het vervoer, moet ook dat staan vermeld.  Twijfelt u, of zijn zaken niet duidelijk, neem dan contact op met uw leverancier. Voor vragen over het ADR of de andere vervoersmodaliteiten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.