Frankrijk scherpt regels parkeren aan (tankvervoer)

Op vrijdag 13 oktober jl. heeft de Franse overheid een besluit gepubliceerd met betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Dit met het doel om ongevallen te voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan te beperken. De maatregelen hebben betrekking op:

  • De omheining van parkeerplaatsen,
  • de afstand tot de openbare weg en woningen,
  • de organisatie van het parkeren,
  • de kennis over de aard van de aanwezige lading,
  • de preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling,
  • het optreden van bewakers en
  • de informatie aan hulpverleners.

Het nieuwe besluit regelt tevens het parkeren op de openbare weg van meer dan 12 uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de bebouwde kom moet een minimale afstand van 50 meter worden gerespecteerd ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.

Tankwagens, accuvoertuigen en voertuigen die afneembare tanks, tankcontainers, draagbare tanks of multi-element gascontainers bevatten, indien uitgerust met gevaarsetiket  2.1 of 3 mag niet binnen 10 m van een ander voertuig van hetzelfde type parkeren met een kaartje van modellen nrs. 2.1, 2.3, 3 of 6.1 of van een ander voertuig voorzien van modellen nrs. 1 of 1.5, en vice versa.

De nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling op het reeds bestaande ADR 2017-2018.

De drempelcriteria vindt u in onderstaande tabel.

klasse materiaal Capaciteit of hoeveelheid
Capaciteit van de tank (l) Colli (kg)
2 Vlambare gassen (classificatiecodes inclusief alleen de letter F, gevaarscodes 223,23,238,239) 3 000 Niet relevant
GPL (Nr ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978) 3 000 10 000
Giftige gassen (classificatiecodes waaronder T, TF, TC, TO, TFC of TOC) 0 Niet relevant
3 Vlambare vloeistoffen in verpakkingsgroepen I en II 3 000 Niet relevant

De volledige Franse tekst vindt u hier.  

Bron: Legifrance.gouv.fr