Frankrijk vreest chemische of biologische aanval

Tijdens een vergadering in het Franse parlement over de verlenging van de noodtoestand, heeft minister-president Valls gezegd dat terroristische aanslagen met chemische of biologische wapens niet zijn uit te sluiten. Het effect van deze wapens kan desastreuze gevolgen hebben op onze samenleving. De Europese veiligheidsdiensten zetten alles op alles om een dergelijke aanval te voorkomen.

Mede door de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten zijn de regels voor het transport en opslag van gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel aangescherpt. Bedrijven die deze stoffen opslaan en of vervoeren dienen te beschikken over een deugdelijk beveiligingsplan. Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 17 november jl.

Naast de noodzakelijke extra oplettendheid van burgers zal ook het bedrijfsleven waar nodig haar steentje moeten bijdragen. Zo heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een meldpunt geopend voor verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van chemicaliën. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NCTV.

Welke stoffen en hoeveelheden onder het verplichte Beveiligingsplan vallen staat in hoofdstuk 1.10 van het ADR. En let op: voor bijvoorbeeld giftige stoffen (PG I) en infectueuze stoffen gelden geen vrijstellingen.

Voor de duidelijkheid: we hebben het in dit artikel alleen over de extra maatregelen die moeten worden genomen vanuit het ADR en VLG. (Europese en Nationale wetgeving voor het vervoer en de vervoershandelingen van gevaarlijke stoffen.)