Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige

De basis: een veilige werkomgeving

De Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK) adviseert u op het gebied van veiligheid in de volledige breedte van uw bedrijf.

Voor sommige projecten is de inzet van een Hoger Veiligheidskundige gewenst. Denk bijvoorbeeld aan een complexe problematiek of de behoefte aan flexibele inzetbare kennis die passend is bij de omvang en aard van het werk. Gedurende de opdracht neemt de HVK op professionele wijze de veiligheidskundige taken in uw bedrijf of organisatie op zich. Een HVK is dé aangewezen specialist op het terrein van risicobeoordeling en -beheersing van de werkomgeving en het optimaliseren van de veiligheid. Het creëren van een veilige werkomgeving en het behouden daarvan zijn hierbij onze uitgangspunten.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Omdat ook hier geldt, “Een goed begin, is het …….” vormt een goed uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) de basis waarop verder kan worden gebouwd. Dit is feitelijk de fundering voor het veilig werken. Wellicht ten overvloede vermelden we hierbij dat de RI&E een wettelijke verplichting is en dat u deze periodiek dient te onderhouden. Als Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige mogen we de RI&E toetsen, zoals is vastgelegd in artikel 14 van de Arbowet. 

De inzetbaarheid van de HVK is divers. Door middel van een uitgebreid intakegesprek stellen we vast wat uw wensen en eisen zijn. 

In combinatie met onze kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen (ADR/VLG en PGS) kijken wij hierbij naar alle bijkomende facetten binnen uw bedrijf. Veiligheid gaat immers boven alles! Door middel van ons uitgebreide netwerk met zogenoemde kerndeskundigen zijn wij in staat om ook voor ons nieuwe vraagstukken adequaat te beantwoorden.

Kijk voor meer info op onze RI&E pagina.

Actualisatie van een bestaande RI&E?

Ook de reeds bestaande aanwezige RI&E kan door ons worden getoetst en/of geactualiseerd. Denk bij die actualisatie bijvoorbeeld aan de protocollen die rondom het Covid-19 virus opgesteld moeten worden.

Bent u geïnteresseerd en benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Toetsing van een (bestaande) RI&E

Standaard moet een RI&E worden getoetst door een gecertificeerd deskundige. Onder bepaalde omstandigheden geldt hiervoor een vrijstelling. Bent u benieuwd of uw huidige of toekomstige RI&E moet worden getoetst? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.