ILenT start in september met controle medische klinieken

In de meerjarenplanning van de Inspectie Leefomgeving en Transport stond het al aangekondigd:

“Er gaat gecontroleerd worden bij medische klinieken en behandelcentra”.

Vanaf september gaan de inspecteurs op pad en zullen zij controles uitvoeren waarbij onder meer gekeken zal worden naar:

  • Verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.
  • Vervoersdocumenten.
  • Opleiding van betrokken medewerkers.
  • Indien van toepassing het jaarverslag van de ADR Veiligheidsadviseur.

Net zoals in de ziekenhuizen, komen ook in andere medische sectoren gevaarlijke stoffen voor. Vrijwel dagelijks worden er producten ontvangen die vallen onder het ADR. En, er worden ook van deze goederen ten vervoer aangeboden, bijvoorbeeld als afval. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien, dat niet iedereen op de hoogte is van de wet- en regelgeving omtrent het ADR.

Overtredingen en tekortkomingen die tijdens de controle worden geconstateerd, kunnen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen hebben. 

Als lid van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen is VHLS nauw betrokken bij de werkgroep Ziekenhuizen en Klinieken. Mede daardoor zijn ook de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied van het ADR in de medische sector voor u via ons binnen handbereik.

Daarnaast verzorgen wij Bewustwordingstrainingen, specifiek gericht op de werkzaam- en verantwoordelijkheden van de cursist. Door het volgen van deze training verkrijgt men inzicht in de materie en voldoet men bovendien aan de wettelijke eisen qua opleiding. De leerstof kan direct in de praktijk worden gebracht.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

20150716_132717 aangepast20150716_133103