ILT: Klinieken en behandelcentra gaan beter om met gevaarlijke stoffen

Uit een op 8 maart door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gepubliceerd nieuwsbericht blijkt, dat de medische klinieken en behandelcentra steeds beter omgaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Let wel op. Ook al vervoert u als kliniek niet zelf, dan bent u toch partij in het geheel. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) kijkt niet alleen naar het daadwerkelijke transport, maar ook naar de handelingen voorafgaand of opvolgend aan die vervoershandeling.

Uit de gehouden controles door de ILT blijkt dat met name de bij ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) aangesloten klinieken en ZBC’s de zaken steeds beter op orde hebben. De door VHLS-PREZPUNT gegeven ADR Bewustwordingstrainingen aan ZKN leden hebben hier positief en constructief aan bijgedragen. Het speciaal voor deze branche door ons ontwikkelde lesprogramma is ook bij de ILT niet onopgemerkt gebleven.  In combinatie met het in 2015 door ZKN met de ILT gesloten ketenconvenant is de sector nu beter op de hoogte van de wet- en regelgeving die op haar van toepassing is.

Om deze goede resultaten te continueren en te borgen is het van essentieel belang om het behaalde niveau op peil te houden. VHLS-PREZPUNT kunnen klinieken en medische behandelcentra hierbij de helpende hand bieden. Met onze ADR Bewustwordingstraining, zowel basis voor de nieuwkomers als opfristraining voor de reeds gecertificeerde medewerkers, voldoet u niet alleen aan de opleidingsverplichting maar haalt u ook belangrijke actuele kennis in huis.  Kijk voor meer informatie op onze opleidingspagina of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

De resultaten van het onderzoek particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra 2016 door de ILT kunt u hier downloaden.