Inspectie SZW controleert op werken met gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is deze maand begonnen met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. “Voldoet een bedrijf aan de REACH-verplichtingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden?” en “Hoe is het gesteld met de gegevens op de Veiligheids Informatie Bladen (VIB)?”.  Uit eerdere inspecties bleek namelijk dat bij een aantal bedrijfsgroepen nog het nodige te verbeteren is op het gebied van het VIB.

De volgende branches hebben de aandacht van de inspecteurs:

  • Gevelreiniging (verwijderen van graffiti en het impregneren van muren en daken)
  • Auto- en vrachtwagenreiniging (schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoop klaar maken)
  • Vloercoatingsbedrijven
  • Betonrenovatie
  • Schilders

Op de website van de Inspectie SZW kunnen bedrijven op verschillende manieren nagaan of zij alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben.  Zie ook onze eerdere berichten over de VIB-check.

Wat is REACH?  REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Deze verordening beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden en is van toepassing op alle landen van de Europese Unie. Fabrikanten / importeurs, distributeurs en gebruikers zijn de drie groepen die met REACH te maken hebben. Eén van de verplichtingen is, dat verkopers van chemische stoffen of mengsels het VIB aan professionele gebruikers moeten meegeven. Consumenten vallen hier niet onder. Die hebben in de praktijk voldoende aan het etiket op de verpakking.