Nieuwe regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval van kracht

Omdat de praktijk “botst” met de regels van het ADR/VLG, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een regeling getroffen voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval. In tegenstelling tot de reguliere transportbranche, is het bij het inzamelen vooraf niet bekend welke stoffen er worden aangeboden. Wanneer hier de ADR regels van kracht zouden zijn, zou dit onherroepelijk leiden tot vertraging, misverstanden of anderszins. Hoeveelheid, verpakking en vervoersdocument zijn in dit vraagstuk de grote onbekende.

In 2004 werd met de invoering van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval het voor gemeenten mogelijk gemaakt om een chemokar te laten rijden. Ook met deze nieuwe regeling kan dat blijven plaatsvinden. Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het een en ander heeft te maken met aanpassingen in andere wet- en regelgeving die raakvlakken heeft met het ADR.

  • Zo moet er een vervoersdocument aanwezig zijn waaruit blijkt dat het een route-inzameling per chemokar betreft, gebruikmakend van deze regeling.
  • Er dienen contactgegevens te worden vermeld waarmee in geval van calamiteiten contact mee kan worden opgenomen.
  • En de bemanning dient over een vakbekwaamheidscertificaat te beschikken.
  • Er geldt een algeheel rookverbod in- en rond het voertuig.
  • Maximale verpakkingsinhoud mag 60 liter bedragen.

Wilt u de volledige tekst nog eens nalezen? Klik dan hier!

Emmen. Chemo Kar gaat verdwijnen op vaste routes Foto Henk Benting
Bron: dvhn