Privacy statement

Privacy Statement VHLS

Inleiding
VHLS (hierna: “wij”) verwerkt uitsluitend op zakelijke grond persoonsgegevens van haar potentiële opdrachtgevers, prospects, contactpersonen en deelnemers aan cursussen en trainingen. Wij doen dit om een ieder zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via FG@vhls.eu of telefonisch 06-10935661.

Wie zijn wij?

Wij zijn VHLS: Hoger Veiligheidskundige en Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. Dit privacy statement voorziet op al onze verwerkingen. 

VHLS, Haamstraat 13, 4851 TL  te ULVENHOUT

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, bedrijfsadres, vestigingsplaats, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en uw functie. 

Van cursisten/deelnemers aan onze trainingen verwerken wij: voor- en achternaam en geboortedatum.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Dienstverlening

In onze administratie administreren we de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter en LinkedIn. 

 • Nieuwsbrieven en mailings

U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven.  Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

 • Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

Informatie volgt……

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens,  namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.  Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via FG@vhls.eu of telefonisch 06-10935661.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van VHLS: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet u ons te vinden. 

Derde ontvangers

VHLS maakt geen gebruik van externe partijen om de persoonsgegeven te verwerken. Wij maken geen gebruik van onderaannemers of anderszins.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Mochten wij onverhoopt gegevens aan derden verstrekken, dan doen we dit alleen als we uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van VHLS zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij maken geen gebruiken van cookies op onze websites. 

 • www.vhls.nl 
 • www.vhls.eu
 • www.veiligheidsadviseu.eu
 • www.safety4all.eu

Ulvenhout, januari 2021