Registratie ADR transporten A28

Rijkswaterstaat  in Drenthe is begonnen met het in kaart brengen van ADR-transporten  over de snelweg A28. Met deze registratie wil Rijkswaterstaat de risico’s in kaart brengen zodat zij haar beleid hierop kan afstemmen. Dit soort tellingen wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd om de veranderingen te inventariseren.

De dienst brengt deze vervoersstromen van bijvoorbeeld tankwagens met brandbare vloeistoffen, zuren of bijtende stoffen en explosieve materialen landelijk in kaart. Zo kan ook worden vastgesteld wat het maximale aantal transporten is dat op een bepaald weggedeelte mag plaatsvinden.

De telling wordt uitgevoerd met behulp van camera’s die de passerende vrachtwagens automatisch registreren. Deze transporteenheden zijn herkenbaar aan de oranje borden die op het voertuig zichtbaar zijn. De metingen op de A28 duren een aantal weken waarbij wordt benadrukt dat de gegevens alleen voor dit doel zullen worden gebruikt.