Registratie slecht gesloten SZA-vaten

De ZAVIN in Dordrecht, de enige partij in Nederland die “Specifiek Ziekenhuis Afval” (SZA) mag verwerken, heeft onlangs met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afspraken gemaakt over de aanlevering van niet (goed) gesloten afvalvaten. In het verleden werd hier veelal mild mee omgegaan, omdat direct verwerken de snelste oplossing was. Aan die situatie is dus een eind gekomen. ZAVIN voert nu een zogeheten “zero tolerance” beleid conform artikel 47 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS).

Op grond van dit artikel zal de ZAVIN afwijkingen direct melden bij de ILT. De volgende afspraken heeft zij daarover gemaakt:

  • levering met open en/of niet goed gesloten vaten, teveel vrije vloeistof per verpakkingseenheid, te zware vaten of vaten zonder de juiste etikettering worden geregistreerd en maandelijks teruggekoppeld aan ILT.
  • leveringen met lekkage, open en/of niet gesloten verpakkingen UN2814/2900 en/of verpakkingen waar scherpe voorwerpen uitsteken worden direct gemeld bij de piketdienst van ILT.

Welke acties de ILT vervolgens hieraan verbindt, is vooralsnog niet bekend. Zij heeft echter wel aangegeven hier waarschijnlijk handhavend in op te gaan treden.

Het is dus in ieders belang om de afvalverpakkingen met SZA:

  • goed en deugdelijk te sluiten,
  • juist te etiketteren,
  • de vullingsgraad en maximale gewicht te respecteren,
  • en waar nodig voldoende absorptiemateriaal toe te voegen.