Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf? Voldoet u aan de wettelijke bepalingen en voorschriften? Heeft u medewerkers die thuiswerken? Aan welke gevaren wordt men blootgesteld? Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we die verkleinen? Heeft u deze en nog andere vragen? Dan is het de hoogste tijd om een Risico Inventarisatie en Evaluatie, verder te noemen RI&E, op te stellen die direct betrekking heeft op de aanwezige arbeidsomstandigheden.

Door het uitvoeren van een RI&E kunt u op een gestructureerde manier de arbeidsrisico’s aanpakken. Daarmee verkleind u de kans op arbeidsgerelateerd ziekteverzuim, gezondheidsklachten en/of ongevallen. Dat maakt het dat de RI&E maatwerk moet zijn, geënt op de situatie bij u ter plaatse.

Bovendien geldt er een wettelijke verplichting tot het in huis hebben van een actuele RI&E inclusief Plan van Aanpak.

Opbouw van de RI&E:

Het geheel valt of staat met een goede inventarisatie van de aanwezige gevaren en risico’s. Zijn er bijvoorbeeld al maatregelen genomen om deze te verminderen of staat u aan het begin van het traject.

Na de inventarisatie worden de risico’s die verbonden zijn aan de gevaren geëvalueerd. Hierbij vindt een prioritering plaats en worden in het Plan van Aanpak termijnen gesteld aan welke maatregelen genomen zullen worden.

Uit de RI&E rapportage kan blijken dat er specifieke aanvullende inventarisaties nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken met gevaarlijke stoffen, geluidsbelasting, (machine)veiligheid, biologische factoren, trillingen, werken op hoogte of welzijn.

De te toetsen onderwerpen in de RI&E zijn zeer divers en vanzelfsprekend afhankelijk van de situatie ter plaatse. Van een relatief eenvoudige kantooromgeving tot het werken met machines, gevaarlijke stoffen etc.

Wat kost een RI&E?

Zoals eerder gemeld is een RI&E eersteklas maatwerk. Dat bepaalt vanzelfsprekend de aard en duur van de te verwachte werkzaamheden. Afhankelijk van uw wensen zijn er grosso modo drie mogelijkheden:

1. U maakt zelf gebruik van een branche RI&E

Met behulp van een zogenoemd branche instrument voert u zelf de RI&E uit. De Hoger Veiligheidskundige toetst vervolgens de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak. Er wordt dan beoordeeld of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is. Dekt deze de lading en is er uitgegaan van de huidige stand van wetenschap en techniek. Er volgen een schriftelijk advies en een toelichting.

In de praktijk betekent dat u zelf er de nodige tijd in zal moeten steken.

2. U voert de RI&E zelf uit, samen met een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige

Mogelijkheid twee is dat u zelf de RI&E uitvoert en zich laat bijstaan. De Hoger Veiligheidskundige maakt samen met u een rondgang door uw bedrijf en houdt interviews met de werknemers. Vervolgens wordt de door u opgestelde RI&E en het Plan van Aanpak getoetst en volgt er een schriftelijk advies met mondelinge toelichting.

Per saldo bent u minder tijd kwijt daar tijdens de rondgang middels ondersteuning door de Hoger Veiligheidskundige waar nodig bijsturing plaatsvindt.

3. U besteedt de RI&E in het geheel uit aan een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige

Variant nummer drie is de gehele uitbesteding van de RI&E. De Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige zal het beleid beoordelen, een rondgang door het bedrijf maken en aanvullende interviews houden of een vragenlijstonderzoek onder medewerkers uitvoeren. Het opgestelde Plan van Aanpak is een eerste voorzet voor de directie over de te nemen stappen en maatregelen.

Het eindresultaat is een volledig RI&E-rapportage inclusief een Plan van Aanpak welke ook uitgebreid is besproken en toegelicht. Het kost u als opdrachtgever de minste tijd, maar de kosten zijn hierbij wel hoger dan bij de eerste twee opties.

Het is mogelijk dat uit de RI&E naar voren komt dat een nadere (verdiepende) inventarisatie nodig is. Houdt hier rekening mee wanneer u een tijdsplanning en financiële begroting maakt.

RI&E onderhoudspakket

Het opstellen van een RI&E en het Plan van Aanpak dienen onderhouden te worden. Wijzigingen in bijvoorbeeld de voorkomende werkzaamheden, inventaris, apparatuur, huisvesting of anderszins moeten keer op keer worden beoordeeld en vastgelegd. Daarmee blijven de RI&E en het Plan van Aanpak actueel al het ware een “levend document”.

Door actualisatie loopt u niet snel achter de feiten aan en voldoet u aan de meest recente voorschriften qua veiligheid en wetgeving. Door middel van een af te sluiten onderhoudspakket bent u verzekerd van een actuele RI&E en komt u niet snel voor onverwachte verrassingen te staan.

Verplichte toetsing van de RI&E

Een RI&E moet standaard worden getoetst door een zogenoemde gecertificeerd kerndeskundige. VHLS is geautoriseerd om deze toetsing voor u te verzorgen. Dit kan uiteraard ook voor RI&E’s die door andere partijen zijn opgesteld.

Onder bepaalde voorwaarden gelden er vrijstellingen van deze verplichting.

De noodzakelijke vervolgstap!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een informeel gesprek. In een kort tijdsbestek informeren wij u over de mogelijkheden voor uw bedrijf.