Stappenplan

“Van eerste kennismaking tot audit”:

Het eerste contact:

Tijdens een kort telefoongesprek kunnen we aan de hand van een aantal standaardvragen bepalen of u al dan wel of niet een Veiligheidsadviseur ADR nodig heeft. Indien dit inderdaad het geval is, maken wij een afspraak met u.

Bezoek aan uw bedrijf:

Tijdens een gesprek van maximaal één uur maken we nader kennis met elkaar. Om een goede indruk te krijgen van uw bedrijfsactiviteiten willen wij, indien mogelijk, samen met u een rondgang door het bedrijf maken.
Dit met als doel een algehele indruk te krijgen om het te leveren maatwerk globaal in kaart te brengen.
Wij vinden het belangrijk om iedere potentiële opdrachtgever eerlijke en juiste informatie te verstrekken.
Immers, geen enkel bedrijf is exact hetzelfde. Dat geldt ook voor ons product.

De geheel vrijblijvende offerte:

Na het bezoek ontvangt u de vrijblijvende offerte. Daarin staat precies vermeld wat u kunt en mag verwachten.
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, dan vernemen wij dat graag.
Na een aantal dagen nemen wij contact met u op om uw reactie te vernemen.

We hebben een deal:

Als u voor VHLS Veiligheidsadviseur ADR heeft gekozen gaan we ook direct aan de slag. Afhankelijk van de bedrijfsomvang maken we een één- of meerdaagse afspraak voor de audit. Tijdens deze audit lopen we samen met u, of met de door u aangewezen bevoegde personen, door het bedrijf.
Daarbij wordt door ons gekeken welke weg de ADR goederen door uw bedrijf afleggen.

Audit rapport en jaarverslag:

U ontvangt na de audit twee zaken:

1. De rapportage waarin wordt aangegeven wat goed gaat en wat eventueel de verbeterpunten zijn.
Deze rapportage moet worden beschouwd als een intern document.

2.Het verplichte jaarverslag conform de ADR voorschriften. Dit verslag moet gedurende vijf jaar worden bewaard en ter inzage worden gegeven aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties.

Nabespreking en telefonische helpdesk:

Vanzelfsprekend worden beide verslagen met u uitvoerig besproken. De rapportage geeft u een goed beeld over de stand van zaken binnen uw bedrijf. Het advies en de eventuele aanbevelingen die wij geven zijn conform de Europese ADR richtlijnen. Daarmee heeft u een goed onderbouwd adviesrapport in handen waarmee u en uw medewerkers aan
de slag kunnen.

Als extra dienstverlening kunnen u en uw medewerkers gedurende de looptijd van het contract, conform de fair-use-policy, gratis contact opnemen met de helpdesk als zij vragen hebben.

Door met ons in zee te gaan geeft u aan veel waarde te hechten aan Veiligheid binnen uw bedrijf. Om dit kenbaar te maken aan uw bezoekers, plakken wij graag onderstaande sticker op uw voordeur.

831