SZW “programma beroepsziekten”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) start volgend jaar met het vierjarige “Programma Beroepsziekten”. In de eerste twee jaar (2018-2019) richt het SZW zich op beroepsziekten die worden of mogelijk worden veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Aandacht hiervoor is hard nodig omdat aan gevaarlijke stoffen toe te schrijven ziekten nog veel voorkomen. Het werken met deze stoffen en/of producten is zeker niet zonder risico’s. Bij het verkeerd of geen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), of het gebruik van verkeerde PBM’s, zijn de eventuele gevolgen niet te overzien.

Dit geldt zowel voor de zogenoemde kortstondige als langdurige blootstelling. Onterecht wordt vaak gedacht dat een korte blootstelling geen gevaar oplevert, maar niets is minder waar. Ook de incubatietijd, de tijd die verstrijkt voordat we de eerste symptomen krijgen, kan langer zijn dan menigeen vooraf heeft bedacht.

Het ministerie van SZW heeft een zelf-inspectietool ontwikkeld om bedrijven de helpende hand te bieden. Hier checkt u eenvoudig zelf welke stoffen u ‘in huis’ heeft en welke risico’s daaraan verbonden zijn.

Ook wanneer er binnen uw bedrijf geen blootstelling is, men haalt de stoffen bijvoorbeeld niet uit de verpakking (bijv. transportbedrijven), is het invullen van deze zelf-inspectietool nuttig. Want weet u bijvoorbeeld wat te doen als het mis gaat? 

In een goed opgestelde en uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden gevaarlijke stoffen meegenomen in de beoordeling. Staan ze ook in uw RI&E? Nee, maar u heeft ze wel. Onderneem ook dan actie en wees de inspectie en schade voor!