Toezicht BRZO van gemeente naar provincie

Op  1 januari 2016 wordt het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. De Gedeputeerde Staten van de Provincies worden vanaf die datum het bevoegd gezag voor alle Brzo-inrichtingen. Daarmee wordt het aantal partijen dat tot eind dit jaar betrokken is bij deze inrichtingen beperkt. Het overleg tussen minder partijen zal naar verwachting makkelijker en efficiënter gaan verlopen dan voorheen. Voor zaken als vergunningen, toezicht en handhaving is de Minister van Infrastructuur en Milieu interbestuurlijk toezichthouder.

Concreet betekent de wijziging van het BOR dat voor 183 Brzo-inrichtingen en voor 20 inrichtingen met een RIE-4 installatie het bevoegd gezag van de gemeente verschuift naar de provincie. Omdat de zogenoemde BRZO omgevingsdiensten al belast zijn met de uitvoering van deze wet- en regelgeving, verandert er praktisch weinig.

Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de publicatie in het Staatsblad.