VBM wil nader onderzoek naar vervoer gevaarlijke stoffen

Nieuwsuur

VBM-voorzitter Jean Debie pleit voor een nader onderzoek naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Debie deed zijn uitspraak in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van 31 januari jl. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel vindt het onaanvaardbaar dat er risico’s  worden gelopen bij de vervoershandelingen binnen de krijgsmacht. Een militair chauffeur moest zich onlangs voor de rechter verantwoorden. Hij werd beschuldigd van het ongeoorloofd vervoer van in Nederland niet goedgekeurde zuurstofcilinders. De VBM vindt dit onaanvaardbaar. Zij wijt dit namelijk aan de nalatigheid in de top van de organisatie. De betreffende zuurstofcilinders waren afkomstig uit een luchtmachtmagazijn.

Onderzoek en plan van aanpak

Naar aanleiding van het incident werd er een onderzoek ingesteld.  Daaruit blijkt dat de leidinggevenden binnen de luchtmacht de processen en regels aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen niet of onvoldoende kennen. Nieuwsuur meldde vervolgens dat “Veilig vervoer geen prioriteit is, en de medewerkers slecht of helemaal niet zijn opgeleid”. Defensie heeft in een reactie laten weten dat er verbetermaatregelen zijn getroffen. Daarom zijn de controles aangescherpt en Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen aangesteld. De VBM vindt echter dat gelet op de risico’s eerst de kwaliteit en kennis binnen de gehele organisatie op orde moet zijn. Ten slotte:  voorzitter Debie wil dan ook een plan van aanpak van de ‘verbetermaatregelen’ zodat de bonden de voortgang ervan kunnen monitoren.

Reactie VHLS

Het is niet voor niets dat voor alle transportmodaliteiten er opleidingseisen zijn gesteld voor de direct betrokken medewerkers. Een gedegen Bewustwordingstraining en periodieke herhaling zijn voorgeschreven en een pré om aan de stringente voorschriften te voldoen. Middels een juiste zowel theoretisch als praktijkgerichte training, kunnen misstanden zoals deze eenvoudig worden voorkomen.

Bron: www.vbm.info