Vervoer van gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden

Op 30 juni 2015 loopt de overgangstermijn van het ADR 2013-2014 af. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het huidige hoofdstuk 3.4 van het ADR. (De overgangstermijn is overigens op veel meer zaken van toepassing) 

Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs een brief opgesteld, omdat zij in de praktijk veelvuldig situaties tegenkomen waarbij de oude en nieuwe regels door elkaar worden gebruikt. 

De volgende zaken uit hoofdstuk 3.4 van het ADR zijn van belang:

  • Opleidingseis: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform hoofdstuk 1.3 een Bewustwordingsopleiding te hebben genoten.
  • Colli die gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten, moeten – behalve bij vervoer door de lucht – zijn voorzien van onderstaand etiket.                                                                              
  • De lading dient overeenkomstig de stuwage voorschriften (7.5.7.1) te worden vervoerd.
  • Het gebruik van richtinggevende pijlen, bij vloeistoffen in LQ hoeveelheden, dienen conform de voorschriften te worden aangebracht. (Art.nr. 5.2.1.9 en 7.5.1.5) Tijdens het vervoer dient de stand van de colli in het voertuig overeenkomstig te zijn. 

Ter info de sanctiebedragen bij het niet voldoen:

  • Stuwage voorschriften niet nageleefd, € 1.575,–
  • Verpakking niet voorzien van LQ label, € 770,–
  • Geen / onjuiste stand richting gevende pijlen, € 1.190,–
  • Personeel niet opgeleid?  € 1.190,–  ….. de opleiding kost een stuk minder!

(Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.)