VHLS

Van Honk Logistic Services

Sinds 1995 is er, als logistieke dienstverlener, ervaring opgebouwd met het ontvangen, opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen conform de voorwaarden die het ADR hieraan stelt. Het ADR staat voor de Europese regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). VHLS is hiervoor gecertificeerd en twee jaar later volgde de certificering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. (IATA-dangerous goods regulations).

Sinds 2002 heeft VHLS zich verder ontwikkeld als logistiek dienstverlener en gespecialiseerd in het Veiligheidsadviseurschap voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
In de huidige vorm, VHLS Veiligheidsadviseur ADR, adviseren wij bedrijven en instellingen die conform de wet- en regelgeving een Veiligheidsadviseur ADR nodig hebben.

Vanuit onze vestiging in Ulvenhout, gelegen ten zuiden van Breda, zijn wij landelijk inzetbaar.

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK)

Omdat wij het begrip Veiligheid in de ruimste zin des woords willen uitdragen is in 2017 het diploma Hogere Veiligheidskunde aan ons portfolio toegevoegd. Wij zien hierin samen met u een mooie uitdaging in alle facetten van Veiligheid op en rond de werkvloer. Op 10 juli 2019 is de certificering door Hobéon-SKO hieraan toegevoegd.

Mission statement

Opgedane kennis en ervaring delen met diegene die daar behoefte aan heeft.
Dit met als doel om onze omgeving veiliger te maken.
Vakbekwaamheid, kennisoverdracht en bewustwording. Daar werken wij continu aan.

Service is een mentaliteit

Wij verlenen service. Dat is één van de grondbeginselen binnen ons bedrijf. Al onze medewerkers worden aangenomen, gescreend, getraind en waar nodig bijgeschoold voor het behalen van ons eigen mission statement. Service is bij ons een mentaliteit, een gemeengoed waarover wij niet hoeven na te denken. Het is een automatisme!
Wij, en dan bedoelen we ook echt alle afdelingen binnen VHLS, stellen onze opdrachtgever(s) centraal. Uw zorgen worden door ons uit handen genomen. Wij komen met oplossingen! Door ons uitgebreide netwerk, know-how en onze drive kunt u gerust zijn.

Common goal

Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Dat klinkt simpel, maar zo is het ook. En niet anders. Uw doelstellingen zijn de onze. Daarover communiceren wij open en eerlijk. En mocht u onverhoopt een vraag of wens hebben die wij niet kunnen beantwoorden of realiseren, dan zijn wij hier ook open en eerlijk over. Want, aan teleurstellingen heeft niemand iets. Wij zijn het onderscheidend vermogen. Dat zal niet alleen u bevallen, maar ook uw klanten en zakenrelaties.

Commissies en beroepsverenigingen

VHLS participeert in de volgende commissies:

  • CBR/CCV: Technische Commissie vervoer gevaarlijke stoffen

VHLS is lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vind u hier.