Wat kost een overtreding?

Hoewel ook wij van mening zijn dat voorkomen beter is……. krijgen we toch geregeld de vraag: “Wat is de boete als het niet in orde is?”. Niets is zo heerlijk om precies te weten waar je aan toe bent. Dus voor diegene die vooraf al willen weten welk financieel risico zij lopen, hier staat de “Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen“. Garanties dat het hier bij blijft zijn natuurlijk niet te geven.

Ter indicatie een paar voorbeelden:

Geen vervoersdocument aanwezig? € 1.600,–.  Vervoersdocument niet leesbaar, hetzelfde bedrag.  Schriftelijke instructies voor de chauffeur niet aanwezig in het voertuig? Voor € 1.200,– kunt u ze bestellen. Wielkeg niet in orde? € 750,–.  Personeel onvoldoende opgeleid? Niet alleen chauffeurs, maar ook magazijnmedewerkers bijvoorbeeld. € 1.200,–.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er iedereen wel op, dat niet alleen vanuit het ADR/VLG maar ook vanuit andere wetsdomeinen zoals de Arbowet veilig en verantwoord werken verplicht is.