ZKN neemt verplichte ADR toetsing op in haar keurmerk

De Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft in haar “Keurmerk toetsingscriteria” versie januari 2017 opgenomen, dat de bij haar aangesloten klinieken en behandelcentra getoetst moeten worden op gevaarlijke stoffen. Dit vloeit voort uit de afspraken die ZKN heeft gemaakt met de Inspectie Leefomgeving en Transport in een ketenconvenant. De toets, die door een aantoonbaar gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR wordt afgenomen, kent minimaal elf onderwerpen uit de vervoerswet- en regelgeving gevaarlijke stoffen.

ZKN leden die meer informatie wensen of een afspraak willen maken, kunnen hiervoor direct contact met ons opnemen. Meer info hierover op de ZKN pagina.